ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) Η καμπύλη α δείχνει ότι σχεδόν αμέσως μετά την 1η μόλυνση υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση αντισωμάτων στον οργανισμό. Αυτό αποκλείει την περίπτωση ενεργητικής ανοσίας γιατί αυτή θα χρειαζόταν περίπου 3-4 μέρες μέχρι να φτάσει στην παραγωγή αντισωμάτων και μάλιστα η καμπύλη θα παρουσίαζε σταδιακή αύξηση και όχι απότομη [39].
Πρόκειται λοιπόν για παθητική ανοσία και αφού η εκφώνηση μας δίνει ότι έχουμε τεχνητή ανοσία, καταλήγουμε ότι πρόκειται για χορήγηση ορού (γιατί η μόνη περίπτωση τεχνητής παθητικής ανοσίας που γνωρίζουμε είναι ο ορός). [40]
β) Η καμπύλη β δείχνει και πάλι χορήγηση ορού, αλλά τώρα για μια 2η μόλυνση από τον ίδιο μικροοργανισμό μετά από λίγα χρόνια. Αυτό χρειάστηκε γιατί γνωρίζουμε ότι η διάρκεια της δράσης της παθητικής ανοσίας είναι παροδική (συνήθως διαρκεί λίγους μήνες).[40]

γ) Παρατηρούμε ότι λίγο μετά τη 2η χορήγηση ορού εμφανίζεται ισταμίνη στον οργανισμό. Γνωρίζουμε ότι η παραγωγή ισταμίνης είναι αποτέλεσμα της αλλεργίας και αυτό σημαίνει ότι κάποιο αλλεργιογόνο προκάλεσε αλλεργία στον άνθρωπο [41]. Σύμφωνα με τον ορισμό της αλλεργίας, το αλλεργιογόνο δεν μπορεί να είναι ο παθογόνος μικροοργανισμός [41]. Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ορός που χορηγήθηκε προκάλεσε αλλεργία. Και πράγματι γνωρίζουμε [34] ότι ως αντιγόνο (αλλεργιογόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση) μπορεί να δράσει και ο ορός από άλλα άτομα ή ζώα.

δ) Γνωρίζουμε [41] ότι η εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων της αλλεργίας (τα οποία οφείλονται στην ισταμίνη που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός) δε συμβαίνει την πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή ο οργανισμός με το αλλεργιογόνο γιατί την πρώτη φορά πραγματοποιεί- ται το στάδιο της ευαισθητοποίησης κατά το οποίο:
1) το αλλεργιογόνο εισέρχεται στον οργανισμό,
2) αναγνωρίζεται ως ξένο,
3) υφίσταται επεξεργασία και
4) εκτίθεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα.
Όταν το ίδιο αλλεργιογόνο εισέλθει την επόμενη φορά στον ίδιο οργανισμό και αρχίσει τη δράση του, τότε από ειδικά κύτταρα του οργανισμού παράγεται ισταμίνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: